Роль Комітету – бути авторитетним голосом з питань освіти, які впливають на британський бізнес у Молдові. Освітні питання, які мають прямий або опосередкований вплив на членів Палати; визначити можливості та інші вимоги, яких британська бізнес-спільнота очікує від освітньої системи Молдови; вивчити роль, яку відіграє бізнес у забезпеченні подальшої освіти та навчання своїх співробітників, а також надати рекомендації щодо покращень та розвитку, які можуть бути зроблені в майбутньому; доносити інформацію з питань освіти до членів Палати; заохочувати членів до висунення або ініціювання ідей, які можуть підвищити здатність уряду вирішувати проблеми в освітній системі Молдови.