Метою Комітету є представництво та просування колективних інтересів членів Палати в будівельній галузі. Комітет підтримує зв'язок і допомагає з іншими організаціями, пов'язаними з будівельною індустрією; відповідає на запити про участь у консультаціях, що проводяться державними та іншими органами; представляє погляди Палати з відповідних питань; активно шукає інформацію про ініціативи та заохочує до обміну думками.

Комітет також надає консультації Генеральному комітету з питань будівельної галузі та організовує інформаційні семінари та/або заходи, які представляють інтерес для членів Палати.