Scopul Comitetului este reprezentarea și promovarea intereselor colective ale membrilor Camerei din industria construcțiilor. Comitetul asigură legătura și asistă cu alte organizații legate de industria construcțiilor; răspunde solicitărilor de participare la consultările conduse de guvern și alte agenții; reprezintă punctele de vedere ale Camerei asupra problemelor relevante; caută în mod activ informații despre inițiative și încurajează schimbul de opinii.

Comitetul oferă, de asemenea, consiliere Comitetului General în chestiuni care implică industria construcțiilor și organizează seminarii de informare și/sau evenimente de interes pentru membrii Camerei.