Să se angajeze proactiv cu factorii de decizie și cu părțile interesate și să fie un răspuns rațional autoritar, constructiv și fundamentat tehnic la documentele consultative și de politici pregătite de Guvernul Republicii Moldova privind problemele de mediu și durabilitate care au un efect direct sau indirect asupra afacerilor din Moldova și urmăresc să crească gradul de conștientizare, să evidențieze riscurile de afaceri, să faciliteze dialogul și să ofere sprijin organizațiilor, fiind o sursă de cunoștințe și stimulent în astfel de probleme în cadrul apartenenței Camerei Britanice în Moldova.